Untitled Document
Ажлын хэсэг

ТББ-ын салбарын нээлттэй байдал, хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэх зорилгоор 2007 оны 2-р сард Ардчиллын боловсрол төвийн санаачлагаар байгуулсан ТББ-ын ажлын хэсэг “Монголын төрийн бус байгууллагын ёс зүйн зарчим”-ын төслийг боловсруулав.

Ажлын хэсэгт дараах байгууллага, хувь хүмүүс ажиллаж байна.

  1. Ардчиллын Боловсрол Төв Г. Ундрал
  2. Глоб Интернэйшнл ТББ Х. Наранжаргал
  3. Бие даасан зөвлөх Т. Ундаръяа
  4. Хүний эрх хөгжил төв Н. Уранцоож
  5. Зориг сан О. Цэрэннадмид
  6. Монголын Урлагийн Зөвлөл Ц. Ариунаа